20 Mart 2012

GİRİŞ

Radyoloji asistanlarına yönelik blogla yakında buradayız. 

Blogda örnek vaka, flashcard ve seminerler yer alacaktır.

LOADING....